Pemikom Company Doo

USTANIČKA 189,11050 BEOGRAD

PIB:110898265

MATIČNI BROJ:21399400

TEKUĆI RAČUN:200-2989020101046-31

Kontakt telefon:060/5275280